Łączna liczba wyświetleń

czwartek, 19 listopada 2020

 ZAPRASZAMY DO ŚWIĘTOWANIA !

JUŻ NIEDŁUGO, BO 25 LISTOPADA BĘDZIEMY OBCHODZIĆ

 ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA


        ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM           " MÓJ ULUBIONY MIŚ". 

WYSTARCZY WYKONAĆ PORTRET ULUBIONEJ POSTACI MISIA 

 ( LITERACKIEJ, FILMOWEJ CZY SWOJEJ MASKOTKI). 

NA WASZE PRACE CZEKAMY DO 23 LISTOPADA 2020 R. 
środa, 18 listopada 2020

 JAK OPANOWAĆ I ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚĆ NAUKI , W TYM TECHNIKI CZYTANIA

OFERTA MEN: 

Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

 

Jak uczyć się w efektywny sposób, szybciej czytać i więcej zapamiętywać? Jak organizować czas i osiągać planowane cele? Jak szybko i łatwo uczyć się języków obcych? Odpowiedzi na te pytania uczniowie znajdą w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD „Techniki nauki”. Programy prowadzą eksperci, trenerzy i wykładowcy, którzy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Projekt to efekt współpracy koncepcyjnej MEN i TVP. Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl.

 

Jak uczyć się w efektywny sposób – eksperci podpowiadają 

„Techniki nauki” to nowy cykl edukacyjny, który powstał dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ważnym tematem programów jest planowanie oraz dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych.

 

„Techniki nauki” – tematy odcinków

Cykl edukacyjny „Techniki nauki” to w sumie 33 odcinki. W pierwszym etapie zaprezentowanych zostało 15 z nich, do końca listopada wyemitowanych będzie kolejnych 18 programów.

 

W odcinku „Nowoczesne techniki nauki” widzowie poznają narzędzia, które ułatwiają szybszą i efektywniejsza naukę, takie jak: trening mózgu czy techniki pamięciowe. Z kolei w programie „Szybsze czytanie – szybsza nauka” prowadząca podpowiada, że do nauki szybkiego czytania warto używać wskaźnika, obejmować większą partię tekstu jednym spojrzeniem i nie czytać w pozycji leżącej.

 

Z odcinka poświęconego nauce języków obcych widzowie dowiedzą się m.in., że najważniejsze jest skoncentrowanie się na komunikacji i opanowanie słów z kilku obszarów, takich jak: jedzenie, towarzystwo, transport, części ciała, miejsce zamieszkania, zawód, rodzina, uczucia, cyfry, przymiotniki.

 

To tylko wybrane tematy poruszane w cyklu „Techniki nauki”. Pełna lista zagadnień odpowiada tytułom poszczególnych odcinków:

·         „Nowoczesne techniki nauki”

·         „Motywacja do nauki”

·         „Jak osiągać cele?”

·         „Organizacja siebie w czasie”

·         „Trening mózgu”

·         „Mnemotechniki – techniki pamięciowe”

·         „Organizacja pracy”

·         „Narzędzia do realizacji zadań”

·         „Notowanie. Mapy myśli”

·         „Sketchnoting”

·         „Planowanie – najlepsza metoda realizacji celów”

·         „Techniki planowania”

·         „Szybkie czytanie – szybsza nauka”

·         „Proste sposoby na szybkie czytanie”

·         „Nauka języków – jak mówić od początku”

Każdy z odcinków trwa ok. 10 minut i kończy się podsumowaniem, w którym widzowie znajdą zestawienie najważniejszych zagadnień poruszanych w programie.

 

Wszystkie odcinki można obejrzeć bezpłatnie na stronie

 https://vod.tvp.pl/website/techniki-nauki,50468816/video.

 

Oferta edukacyjna TVP 

„Techniki nauki” to najnowsza propozycja edukacyjna TVP VOD. Uczniowie i nauczyciele mogą cały czas korzystać z materiałów dostępnych w serwisie  „Szkoła z TVP” https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Znajdą tam zarchiwizowane lekcje, które były emitowane przez TVP wiosną tego roku, a także m.in. quizy sprawdzające wiedzę dla uczniów klas IV-VIII.

 

W serwisie dostępne są także wyeksponowane w blokach tematycznych treści z portalu TVP VOD, w tym ekranizacje lektur szkolnych, filmy dokumentalne oraz programy edukacyjne, a wśród nich nowości takie jak „E-szkoła nauka” – program edukacyjny Radosława Brzózki.

 

Zapraszamy do oglądania nowej serii „Techniki nauki”!

czwartek, 5 listopada 2020

 

Pasowanie na czytelnika                                                                           5 listopada 2020r.

           

            W tym roku inaczej, niż w poprzednich latach wprowadzaliśmy uczniów klas pierwszych do biblioteki szkolnej. Podczas krótkiego spotkania nauczyciel bibliotekarz opowiedział  dzieciom o wartościach i potrzebie czytania. Dzieci wymieniły zasady korzystania z biblioteki oraz szanowania książki wypożyczonej z biblioteki. Po złożeniu uroczystej przysięgi dzieci zostały pasowane na czytelnika biblioteki naszej szkoły.
 W ramach kampanii  Instytutu Książki „Mała książka- wielki człowiek” każdy uczeń otrzymał książkę „Pierwsze abecadło” oraz broszurę dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Nie mogło zabraknąć karty bibliotecznej, która stanowiła ważny element tej uroczystości.
 

REGULAMIN

IX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE”

 

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu  Plastycznego „Baśnie i legendy kaszubskie”  jest Szkoła  Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego                      w Gdańsku.

 

2.Tematyka prac: Baśnie i legendy kaszubskie.

 

3. Konkurs kierowany jest do uczniów kl. I – VIII w podziale na kategorie  

    wiekowe.

 

4. Cele konkursu:

- przybliżenie uczestnikom konkursu bajek i baśni kaszubskich;

- kształtowanie postaw twórczych i kreatywności;

- prezentacja własnych dokonań twórczych;

- poszukiwanie nowych środków wyrazu;

- pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci;

- kształtowanie wrażliwości na piękno;

- wyrażanie odczuć w formie plastycznej;

- rozwój umiejętności i wrażliwości plastycznej.

 

5.Konkurs przebiega w trzech etapach.

 

I etap – szkolny

Do etapu szkolnego przystępują wszystkie dzieci chętne do artystycznego zmierzenia się  z interpretacją wybranej przez siebie legendy lub baśni kaszubskiej. Nauczyciel opiekun wybiera po 2 prace z każdej klasy.

 

II etap – wojewódzki

Spośród  prac zgromadzonych w etapie szkolnym  powołana komisja typuje                 po 2 prace z każdej kategorii wiekowej, które zostaną przesłane na adres organizatora do dn. 2 marca 2021r.

 

III etap – wojewódzki

Komisja powołana przez Organizatora ocenia nadesłane prace, wyłania zwycięzców i przygotowuje listę nagrodzonych, którą umieszcza na stronie internetowej Organizatora.

 

6. Kryteria oceniania:

- zgodność z tematyką baśni/legendy;

- indywidualność interpretacji tekstu;

- oryginalność plastycznej wypowiedzi;

- estetyka wykonania pracy.

 

7. Format prac: A 4 i A 3.

8. Technika dowolna (tylko formy płaskie i bez materiałów sypkich i brokatów).                    Prace powinny mieć zakomponowane całe tło.

9. Wiek uczestników: uczniowie klas I-VIII.

10. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- I kategoria: klasy I-III;  II kategoria: klasy IV- VI;  III kategoria: klasy VII – VIII

11. Nagrody.

Każda kategoria zostanie nagrodzona: I miejsce, II miejsce,  III miejsce                               i wyróżnienie.

12.Terminarz

Dostarczenie prac – do 2 marca 2021r.

Ogłoszenie wyników    16 marca 2021r.

Wręczenie nagród 30  marca 2021r. w Szkole Podstawowej nr 82  im. prof. Jana   Czochralskiego w Gdańsku, ul. Radarowa 26.

Uwaga!   Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz Organizatora.

14. Prace należy przysyłać pocztą lub dostarczać osobiście na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego

ul. Radarowa 26, 80-298 Gdańsk

 

15. Prace zniszczone lub zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę.

16. Każda szkoła może przesłać do 2 prac z danej kategorii.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników

      i wręczenia nagród.

 

środa, 4 listopada 2020

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


REGULAMIN

IX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY

„BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE”

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Baśnie i legendy kaszubskie”  jest Szkoła  Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego   w Gdańsku.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół  podstawowych województwa pomorskiego.

 Cele konkursu:

1. Rozbudzenie zainteresowania książką i zachęcanie do czytania.

2. Propagowanie znajomości baśni i legend regionu, w którym mieszkamy.

3. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania

    i refleksyjnego przetwarzania tekstów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w pisemnym teście, który odbędzie się dnia 18.12.2020 r. (I etap), do dnia 19. 02.2021 (II etap) i 02. 03. 2021 (III etap) w placówkach, do których uczęszczają uczniowie.

Zakres treści:

F.Fenikowski „Okręt w herbie”:

·        Okręt w herbie

·        O diable, który strzegł Bramy Wyżynnej

·        Lwy z gdańskiego Ratusza

·        Zegar z Mariackiego Kościoła

·        Legenda o herbie Ferberów

R. A Regliński „Legendy Borów Tucholskich”:

·        O trzech dziwnych kompanach

·        Duch Borów Tucholskich

·        Cudowna figurka Matki Bożej w Zamartem

·        Krasnoludki z okolic Wojtala

·        Mądre bociany

E. Puzdrowski „Baśnie kaszubskie”:

·        O Musolfie, przyjaźni i ptaku gryfie

·        O chłopie, który znalazł świętojański korzeń

·        Proście a będzie wam dane

Osoby chętne proszę o kontakt . Możecie zgłosić się przez dziennik lub napisać na blogu. 

wtorek, 3 listopada 2020

 

XXIV Konkurs Wiedzy o Kaszubach - przedstawiamy laureatów pomorskiego konkursu

Lucyna Puzdrowska   Lucyna Puzdrowska  (wybrane fragm.)

Przed nami wręczenie nagród laureatom XXIV Konkursu Wiedzy o Kaszubach, organizowanego wspólnie przez "Dziennik Bałtycki" i Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Zarząd Główny, pod patronatem honorowym Jana Kleinszmidta, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Na konkurs wpłynęło w tym roku łącznie 516 prac od uczniów szkół z powiatów: kartuskiego, bytowskiego, kościerskiego, wejherowskiego, puckiego, słupskiego, a także m.in. z Trójmiasta, Słupska, Rumi czy Pucka.

W imieniu zarządu głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego kilka słów tegorocznym uczestnikom i laureatom konkursu przekazuje również Łukasz Grzędzicki.

- Rekordowa liczba uczestników dowodzi, że młode pokolenie chce poznawać Kaszuby, chce wiedzieć więcej, korzystać z tej wiedzy i nią się pochwalić – mówi Łukasz Grzędzicki. - Zauważalny jest też w tym konkursie bardzo pozytywny wpływ nauczycieli, którzy często tę ciekawość dzieci i młodzieży potrafią rozpalić i dobrze ukierunkować. Ten zapał dobrze rokuje na przyszłość, dlatego warto ten konkurs robić w kolejnych latach, tym bardziej w tych zmieniających się okolicznościach.

O waszych pracach:

Zdecydowana większość z was przesłała nam odpowiedzi i prace na pocztę internetową, ale nie brakowało też tych nadesłanych pocztą tradycyjną. Postawiliśmy w tym roku głównie na te osoby, które: w najmłodszej kategorii - wykonały pracę własnoręcznie, natomiast w starszej i najstarszej kategorii wykazały się kreatywnością.

Niektóre z waszych prac wzbudziły zachwyt!

Nadesłaliście do nas przepiękne prace związane z zadaniem specjalnym, czyli ze św. Janem Pawłem II w tle - czy to w pracach plastycznych, czy w wierszach, czy też w wywiadach, które na temat tego Wielkiego Polaka przeprowadziliście z najbliższymi - rodzicami, dziadkami, znajomymi.

Co ciekawe, od razu naszą uwagę przyciągnęły prace uczniów, którzy rok, dwa lata temu również byli laureatami konkursu. 

W tym roku z premedytacją postanowiliśmy ich pominąć, żeby dać szansę innym. 

Należą się jednak w tym miejscu słowa uznania dla naszych dobrych znajomych, m.in. Mileny Świątek-Brzezińskiej z Brzeźna Szlacheckiego, czy jej młodszej siostry Natalii oraz utalentowanego rodzeństwa - Emilki i Antosia Majkowskich z Orla. Wielkie brawa dla was! Takich autorów, którzy wygrywali konkurs w poprzednich latach, było wielu.

Do usłyszenia i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok.